dima
  • Magazyn T3

    Zdjęcia z sesji kulinarnej, której gościem specjalnym był aktor Borys Szyc, organizowana przez agencję XRS dla marki Grant's